Skip to main content

Åsa gives lecture in Stockholm, Sweden

The lecture is in Swedish

SMÄLTER GRÖNLAND BORT?

Torsdag den 25 augusti kl 18

Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan

Att jordens klimat förändras och att det kan få stora, allvarliga följder för natur och samhälle är den dominerande vetenskapliga uppfattningen, men invändningar förekommer.  I hög grad bygger forskningen på satellitbilder och datorberäkningar, men det behövs mera fältstudier. Vad som händer med Grönlands enorma istäcke är särskilt betydelsefullt.

Den svenska geografen och glaciologen Åsa Rennermalm är professor vid Rutgers University i New Jersey. Hon forskar, påtagligt, om den grönländska isens förändringar. Just i sommar tillbringar hon en period på Grönland och när hon gästar oss har hon alltså både färska intryck och gedigna forskningsresultat att berätta om.

Samarrangemang för Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, Föreningen Sverige-Grönland, och Studieförbundet Vuxenskolan [LOGGA]

Föranmälan är inte nödvändig, men av praktiska skäl vill vi gärna veta hur många som kommer. Hör gärna av dig till Anders Schærström anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28.