Skip to main content

Åsa gives lecture in Stockholm, Sweden

The lecture is in Swedish SMÄLTER GRÖNLAND BORT? Torsdag den 25 augusti kl 18 Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan Att jordens klimat förändras och att det kan få stora, allvarliga följder för natur och samhälle är den dominerande vetenskapliga uppfattningen, men invändningar förekommer.  I hög grad bygger forskningen på satellitbilder och datorberäkningar, men … Read More